Välkommen till SUMMER CAMP 2015

   Konståkningsläger - Figure skating camp - Kunstskøjteløb sommertræning

Tidpunkt. 
13 Juli- 24 Juli. (Vecka 29,30)
Period 1: 13-17 juli, period 2: 20-24 juli.

      Welcome

Time. 
July 13 -  July 24. (week 29,30)
Week 1: July 13-17, Week 2: July 20-24.

Tränare - Trænere

Nadejda Chevalovskaia
Michael Tyllesen
Ishkhan Kirakosian


 
Coaches

Nadejda Chevalovskaia
Michael Tyllesen
Ishkan Kirakosian

  Lägret som erbjuder professionell och individuell träning.
 
Summmer camp offers professional  and  individual training.

Lägret är till för alla konståkare, svenska som utländska.
Lägret erbjuder träning för de bästa tränarna.
Lägret erbjuder specialträning i steg och bågar.
Lägret är ett av de få som kan erbjuda en helt individuell träning för de bästa tränarna.

Summer camps expert coaches will give you the best training according to your individual training needs.

Summe Camp also provide special lessons.

Coaches from abroad with own skaters are welcome.
Please contact Summer Camp.
Plats:  Kockums Fritid i Malmö
Place: Kockums Fritid in Malmoe, Sweden.
 
Kursupplägg generellt Training program
Träningspass: Ett träningspass består av 45 minuters istid (ett ispass).
De första 5 minuterna är till enbart för uppvärmning utan tränare.
Följande 40 minuters istid är ett lektionspass.
Antal åkare: Antal åkare / träningspass kommer att variera om c:a 4 till 12 åkare/ispass,
beroende bl a på åkarnas nivå.

Istid c:a  09:00-18.00 
Ice session: One ice session is 45 min.
The first 5 minutes are for warming up without coach. 
The following 40 minutes are one lesson.

Number of skaters at the same time will vary from 4 to 12 according to level.

It might be possible for coaches with own skaters to attend at Summer Camp after special arrangements. 

  Pris, totalt inkl is o tränare:
Kurs A: 3.480:- till 4.750:- beroende på antal åkare/grupp.
Kurs B: 2..780:- till 3.750:- beroende på antal åkare/grupp.
 

 
Kursupplägg A:
Ingår 3 lektioner på is om 45 minuter/dag, Måndag till Fredag.
 
Program A:
Includes 3 ice lessons/day , 45 minutes each in
5 days.
Price:  424€ to 554€ /week.
Kursupplägg B:
Ingår 2 lektioner på is om 45 minuter/dag.
Måndag till Fredag.
 
Program B:
Includes 2 ice lessons/day , 45 minutes each in
5 days.  
Price:  339€ to 412€ /week.
Boende
Välj mellan hotell, camping.  
Accomodation
Choose hotel, camping.
Anmälan:   Application:    
Betalning:

Anmälningsavgift SEK 450 skall inbetalas senast 15 April till 
PG 484 32 52-0  Inter Rider AB

Anmälningsavgift (återbetalas ej) SEK 450:- skall inbetalas samtidigt med anmälan,
till: Plusgiro  484 32 52-0 Inter Rider AB.
Deltagarbekräftelse får du i  Maj,  därefter skall ½ lägeravgiften som står i bekräftelsen omgående betalas.  Resterande belopp inbetalas senast
30 juni.

 

Payment: 

Registration fee (non refundable)  55 €
 to be paid  to: 
IBAN: SE22 9500 0099 6026 4843 2520, BIC: NDEASESS, 
Account 484 32 52-0 SEK
Inter Rider AB
Plusgiro: Stockholm/Sweden.<
Not later than April 15.

You will receive your confirmation in May, whereafter your summer camp program fee, according to the confirmation, shall be paid to the above mentioned account.

 
 

Lägret arrangeras av Inter Rider AB
som står för tränarnas löner, skatter o
arbetsgivaravgifter. Inter Rider AB tar därigenom ansvar för att skatter och avgifter inbetalas korrekt.

 

The Camp is arranged by 
Inter Rider AB.


Summer Camp förbehåller sig rätten att ändra ovanstående vid behov. Summer Camp ansvar ej för extraordinära händelser som Summer Camp ej råder över. Summer Camp reserve the right to alter the abovementioned conditions when needed. Summer Camp do not take responsability for extraordinary incidents.

Welcome to figure skating camp in Malmoe.
www.summercamp.se
ver2015-02-16